Dränering och dagvattenhantering i Örebro

Dagvattenhantering

När regnvädret drar in så ska det inte leda till översvämningar eller problem med fukt i husgrunder. När detta ändå sker så har Nerikes Markplanering lösningen. Vi jobbar både förebyggande med dagvattenhantering i Örebro och vi klarar dränering när den oönskade vattenansamlingen kan konstateras.

Det allra senaste inom dagvattenkassetter och magasin

För offentliga platser och industriområden kan vi erbjuda kompletta lösningar med dagvattenmagasin och dagvattenkassetter i Örebro. Vi planerar och installerar så att vatten kan ledas bort på ett effektivt sätt under marken. Givetvis också med filter för att skydda vår natur.

Vi kan också skapa smarta lösningar på privata tomter där risken för vattenansamlingar kan skada både tomt och hus. När er gamla stenkista inte längre gör jobbet ska ni kontakta oss för ett förslag på en bättre lösning.

Dränering i Örebro

Vi kan dränera hus med källare i Örebro och vi klarar små såväl som stora uppdrag. Med lång erfarenhet av att dränera villor och hyresfastigheter så vet vi vad som behöver göras för goda resultat. Med den senaste tekniken och utbildad personal garanterar vi säkerheten för oss själva och för de boende.