Rivning och saneringsarbeten i Örebro

Vi kan riva allt, överallt i Örebro med omnejd! På Nerikes markarbeten har vi den kompetens och kunskap som krävs för att riva och sanera på ett säkert sätt. Vi kan sanera industrier såväl som offentliga miljöer.

Sanering och rivning i Örebro

Oavsett om vi tar oss an ett projekt med rivning och sanering i Örebro för en mindre privatkund eller för en större entreprenör så kommer vi att erbjuda högsta kvalitet. Du kan vända dig till oss för att få rådgivning om hur rivningen och saneringen bör genomföras.

Vi kan riva:

  • Små och stora byggnader
  • Industrikomplex
  • Broar
  • Mindre delar av fastigheter
  • Väggar och murar
När behovet finns så ser vi till att rivningen följs av sanering, marksanering såväl som nödvändig demontering. Vi skräddarsyr varje projekt efter de behov som finns.

Miljövänlig rivning och sanering i Örebro

När rivningen är genomförd så transporterar vi bort rivningsmassor. Här är vi noga med att jobba med sortering och korrekt hantering av farliga ämnen och material. Vi gör vårt yttersta för att säkerställa att de material som kan återvinnas hamnar på återvinningsstation.

Inför en rivning kan vi säkra att sanering av farliga ämnen som asbest och kvicksilver genomförs på ett korrekt sätt. Detta är viktigt för våra medarbetares säkerhet såväl som för de som bor, jobbar och rör sig i området där rivningen och saneringen sker.